Demokracja RacjonalnaWładza rozumu

Postulaty   Pierwszy najważniejszy postulat, na gruncie którego należy budować prawidłowy ustrój polityczny:

- Ostateczna władza powinna zawsze spoczywać w rękach narodu. Ale ten naród powinien być kierowany przez specjalistów.

   Tak jak dobry król ma zawsze mądrych doradców, tak też i naród powinien mieć doradców.
   Przeciętny człowiek rozumuje na podstawie przesłanek, które ma w sowiej głowie. Każdy ma jakiś materiał do rozumowania. Jeżeli ten materiał podawany jest przez stronnicze media, to wtedy człowiek działa przede wszystkim dla dobra tych, którzy mu ten materiał podają. Dobrym przykładem są reklamy. Można przekonać kogoś, że czipsy są dla niego dobre. Wtedy ten ktoś działa dla dobra koncernu spożywczego, a sam sobie szkodzi.
   Podobnie jest z wszystkimi działaniami, jakie teraz ludzie podejmują. Nasze preferencje wyborcze kształtowane są przez stronnicze media ze szkodą dla nas samych i państwa. Na przykład wiele rozwiązań ekologicznych jest dobrych tylko dla koncernów produkujących pseudoekologiczne urządzenia, a środowisku tylko to szkodzi. Ale ludzie są przekonywani, że to jest dobre dla planety.

   Najważniejsze dzisiaj to podać ludziom odpowiedni materiał do rozumowania. Żeby każdy człowiek wiedział tak naprawdę co jest dobre dla państwa i dla niego samego.

   Można to osiągnąć wprowadzając następujące modyfikacje ustroju demokratycznego:

1. Utworzyć Radę Starszych, jako ciało doradcze dla społeczeństwa, złożoną z najwybitniejszych jednostek w państwie. Byli by to szanowani profesorowie, ekonomiści i osoby najbardziej doświadczone w rządzeniu państwem. Mieliby władzę nad mediami publicznymi i mogliby przejąć głosy wyborców, którzy w wyborach się nie zjawili.

2. Wprowadzić zakaz reklamowania kandydatów w wyborach. Zamiast tego każdy wyborca powinien mieć dostępną odpowiednią wiedzę na temat każdego z kandydatów. Człowiek chętny zostać politykiem, tak jak pracownik przychodzący do pracodawcy, powinien wypisać swoje CV i życiorys, które powinny być dla każdego wyborcy dostępne do przeczytania.

3. Wprowadzić odpowiednią edukację w szkołach na temat dobrego zarządzania państwem. Ludzie powinni wiedzieć czym jest konstytucja. Powinni znać zalety i wady każdego ustroju politycznego. Powinni wiedzieć podstawy ekonomii państwa. Powinni wiedzieć czym grozi nadmierne zadłużenie czy zbytni dodruk pieniądza.